Tietoa partiosta

PARTIOLAISEN IHANTEET

  • kunnioittaa toista ihmistä
  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • olla luotettava
  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • kehittää itseään ihmisenä
  • etsiä elämän totuutta

PARTIOTUNNUS

Ole valmis.

PARTIO TÄNÄÄN

tyttoPartiolaiset uskovat, että ihmisen henkilökohtainen kehitys on tärkeä asia. Kansainvälinen, vapaaehtoinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton partiotoiminta tukee tätä kehitystä, johon kuuluu monia seikkoja: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, usko korkeimpaan, maailmankatsomuksen avartuminen …

Partiossa toimitaan ryhmässä. Partioryhmät ovat kaikki erilaisia, jäsentensä näköisiä, ja ryhmien noudattama partio-ohjelma antaa mahdollisuuden kokeilla sellaisia asioita, joihin muualla ei törmää.

Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii toisaalta, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Erilaiset ihmiset ympärillä ovat rikkaus.

Partiossa uskotaan elämysten ja seikkailun voimaan. Siksi ne ovat toiminnassa keskeisellä sijalla. Elämykset tuovat iloa ja sisältöä elämään. Seikkailu kasvattaa luottamusta omiin kykyihin. Seikkailla voi muuallakin kuin erämaassa vaikka keskellä kaupunkia tai suurjuhlien esiintymislavalla.

Partiossa opitaan tekemällä itse. Pienimmätkin partiolaiset osallistuvat tekemiseen: partiossa vallitsee keskinäinen luottamus.

Kädentaitojen lisäksi opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Partiolaiset hallitsevat ensiavun, ovat mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, oppivat erätaitoja, tekevät kehitysyhteistyötä …

Partiossa liikutaan paljon luonnossa. Kävellen, hiihtäen, kiipeillen, meloen. Luonto on partiolaisille elämysten lähde, seikkailujen areena ja kasvattaja: ystävä, jonka hyvinvointi on tärkeää. Siksi partiolaiset tekevät myös ympäristönsuojelutyötä yksin ja yhdessä eri luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

Lue lisää Suomen Partiolaisten kotisivuilta.

VERSOPARTIOINTI

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siitä poikkea. Snl. 22:6

JUMALA
Versopartiointi pyrkii ohjaamaan ihmisen Raamatun mukaiseen jumalasuhteeseen ja elämään siinä joka päivä sekä kehittämään henkilökohtaista ja yhteistä hartauselämää. (1. Moos. 1:27, 2. Kor. 3:18)

LÄHIMMÄINEN
Versopartiointi opettaa rakastamaan ja palvelemaan kodissa ja sen ulkopuolella kaikkia ihmisiä sekä toteuttamaan lähetyskäskyä. (Matt. 19:19, 28:18-20, Ef. 6:4)

LUONTO
Versopartiointi pyrkii opettamaan ihmistä elämään ja toimimaan luonnossa ja siinä elinympäristössä missä hän on. (1. Moos. 1:28-31, 2:15)

Lue lisää Versojen kotisivuilta.

KUINKA LIITTYÄ VERSOIHIN?

Lippukuntamme toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet, niin sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat kuin johtajatkin. Kolomme sijaitsee Helsingin keskustassa, Annankatu 1:ssä. Toimintaa on myös Pohjois-Espoossa Kalajärvellä.

Yhteyshenkilönä toimii lippukunnanjohtaja. Katso yhteystiedot.

Muita Versolippukuntia löydät Versojen kotisivuilta.