Keitä ovat Versot?

Versot eli versopartiolaiset

ovat suomalaisia partiolaisia, jotka toimivat paikallisen vapaaseurakunnan yhteydessä. Noin 80 % suomalaisista partiolippukunnista toimii evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä, mutta versopartiolippukunnat ovat osa paikallisen vapaaseurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyötä.

Vapaaseurakunnat ovat Suomen Vapaakirkon www.svk.fi paikallisia toimintapisteitä. Valtakunnallisesti Versojen yhteistyötä koordinoi Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (näillä sivuilla lyhyesti SVN).

SVN:llä on toimisto Hämeenlinnassa ja partiotyötä organisoi työryhmä, jonka nimi PTK eli partiotoimikunta.

Ensimmäinen Versolippukunta perustettiin Tampereelle vuonna 1929, josta lasketaan versopartiotoiminnan käynnistyneen. Nykyään Versoja on noin 650 likimain 15 paikkakunnalla.

Versot ovat osa suomalaisia partiolaisia

Paikalliset versolippukunnat kuuluvat alueelliseen partiopiiriin niinkuin muutkin partiolippukunnat ja tätä kautta Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry -rf:ään, jonne he maksavat myös jäsenmaksunsakin. Suomen Partiolaiset ry:n kautta Versot kuuluvat maailmanlaajuiseen partiojärjestöön.

Mistä Versot tunnistaa?

SVN logo

SVN:n logo

Versot tunnistaa tummahkonvihreästä partiohuivista, joka otettiin käyttöön 1979. Osalla versolippukunnista huivin takakulmassa oma lippukuntatunnus. Versoilla on partiopuseron oikean etutaskun keskellä kankainen SVN:n logo. Tällä hetkellä kaikki suomalaiset partiolippukunnat, joiden nimi päättyy sanaan ”Versot”, kuuluvat tähän samaan versojoukkoon. Josakin vaiheessa on ollut myös muita lippukuntia, joiden nimi on päättynyt versot-sanaan, mutta ne ovat vaihtaneet nimensä joksikin muuksi.

Versojen toiminta

Lippukuntatoiminnan lisäksi Versoilla on vuosittain mm. yhteinen partiotapahtuma ”Hiljaiset päivät” sekä partiotaitokilpailut. Tämän lisäksi Versot osallistuvat partiopiirien ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin. Versot järjestävät noin joka kolmas vuosi valtakunnallisen partioleirin, jota he kutsuvat verso(suur)leiriksi.

Elämän totuuden etsiminen

Versojen toimintaan kuuluu oleellisena osana elämän totuuden etsiminen. Tämä näkyy ryhmien ohjelmassa – versojen mielestä luonnollisella tavalla.

hiljaisenpoluntaulum